Memorandum_mk
Преглед на образец
Барање за даночно ослободување за донирање финансиски средства на спортски субјекти
Кратко име: БДО-ДС
Тип на данок: Данок на добивка

Барањето за даночно ослободување за донирање финансиски средства на спортски субјекти се поднесува заради користење на правото на намалување на пресметаниот данок согласно член 30-а од Законот за данок на добивка и член 4 од Правилникот за начинот на спроведување на даночното ослободување на обврзникот кој донирал финансиски средства на спортски субјекти.

Pdf_16   Барање за даночно ослободување за донирање финансиски средства на спортски субјекти  (83 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија