Memorandum_mk
Преглед на образец
Извештај за дадена донација/спонзорство
Кратко име: УЈП-ИДС/ДВ
Тип на данок: Донации и спонзорства

Согласно член 19 од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, и давателот и примателот на донацијата и спонзорството се должни до Управата за јавни приходи да достават Извештај за дадената и за примената донација и спонзорство (образец “УЈП-ИДС/ДВ“) најдоцна во рок од 30 дена од денот на исполнувањето на договорот за донации или спонзортво.

Давателот на донацијата и спозорство во прилог кон Извештајот задолжително треба да ги достави Договорот за донацијата и Решението на Министерството за правда со кое се потврдува јавниот интерес за предвидената донација или спонзорство.

Pdf_16   Извештај за дадена донација/спонзорство  (197 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија