Memorandum_mk
Вработување

[Да се внесе]

Вработување
Име Данок Образец Опис
УЈП-ЧР-З.2-03/1 Вработување Пријава  Пријава за вработување во Управа за јавни приходи

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија