Memorandum_mk
Персонален данок

[Да се внесе]

Персонален данок на доход
Име Данок Образец Опис
БПП-ИС/ДПФ Персонален данок на доход Барање  Барање за поврат на персоналниот данок на доход на индивидуална сметка

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија