Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

ДГДО - Огласи за продажба пат на усна јавна аукција
Тип на отворен повик: е-Аукции Датум на објава: 22.06.2009 

Управата за јавни приходи - Дирекција за големи даночни обврзници објавува огласи за продажба на движни предмети по пат на усна јавна аукција.

За повеќе информации во врска со учеството на јавната аукција... превземете го документот подолу.

Pdf_16   Превземи го документот  (478 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија