Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Возен ред на мобилни даночни шалтери / Февруари 2018
Тип на отворен повик: Мобилен даночен шалтер Датум на објава: 31.01.2018 

Користете ги даночните услуги на „Мобилните даночни шалтери“. Со трите специјално опремени комбиња, даночниците секој месец ги посетуваат населените места каде Управата нема постојани даночни канцеларии, како и локации кои дополнително можат да се утврдат во соработка со општините и потребите на локалното населиние и бизниси.
Граѓаните и фирмите, без да го напуштат своето место на живеење/седиште, можат да ги добијат сите даночни услуги и информации преку мобилните шалтери, да ги достават сите видови на даночни пријави, барања и сл., како и да ги подигнат сите документи што ги издава Управата за јавни приходи. 

ВОЗЕН РЕД / ФЕВРУАРИ 2018

Број на МДШ

Општина/Место

Датум

Период (од-до)

Локација

02 Долнени 06 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Дебреште 09 февруари од 10.00 до 15.00 часот во центарот на селото
02 Житоше 14 февруари од 10.00 до 14.30 часот во центарот на селото
02 Кривогаштани 21 февруари од 10.00 до 14.30 часот пред општинска зграда
02 Пласница 27 февруари од 10.00 до 14.30 часот пред општинска зграда
01 Илинден 28 февруари од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда

За возниот ред на Мобилните даночни шалтери, можете да се информирате и преку Инфо центарот 0800 33 000.

Pdf_16   Возен ред на мобилни даночни шалтери / Февруари 2018  (210 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија