Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Возен ред на мобилни даночни шалтери / Март 2018
Тип на отворен повик: Мобилен даночен шалтер Датум на објава: 27.02.2018 

Користете ги даночните услуги на „Мобилните даночни шалтери“. Со трите специјално опремени комбиња, даночниците секој месец ги посетуваат населените места каде Управата нема постојани даночни канцеларии, како и локации кои дополнително можат да се утврдат во соработка со општините и потребите на локалното населиние и бизниси.
Граѓаните и фирмите, без да го напуштат своето место на живеење/седиште, можат да ги добијат сите даночни услуги и информации преку мобилните шалтери, да ги достават сите видови на даночни пријави, барања и сл., како и да ги подигнат сите документи што ги издава Управата за јавни приходи. 

ВОЗЕН РЕД / МАРТ 2018

Број на МДШ

Општина/Место

Датум

Период (од-до)

Локација

01 Драчево 5 март од 10.00 до 14.00 часот пред месна заедница
01 Зелениково 6 март од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
02 Јегуновце 6 март од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
01 Арачиново 7 март од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
01 Петровец 8 март од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
01 Сарај 9 март од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
02 Маврово и Ростуша 9 март од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
01 Сопиште 12 март од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
01 Зелениково 13 март од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
02 Теарце 13 март од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
01 Илинден 14 март од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
01 Драчево 15 март од 10.00 до 14.00 часот пред месна заедница
02 Маврово и Ростуша 16 март од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
02 Желино 20 март од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
02 Маврово и Ростуша 23 март од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
02 Центар Жупа 27 март од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
02 Маврово и Ростуша 29 март од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда

За возниот ред на Мобилните даночни шалтери, можете да се информирате и преку Инфо центарот 0800 33 000.

Pdf_16   Возен ред на мобилни даночни шалтери / Март 2018  (143 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија