Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јули 2018
Тип на отворен повик: Мобилен даночен шалтер Датум на објава: 02.07.2018 

Користете ги даночните услуги на „Мобилните даночни шалтери“. Со трите специјално опремени комбиња, даночниците секој месец ги посетуваат населените места каде Управата нема постојани даночни канцеларии, како и локации кои дополнително можат да се утврдат во соработка со општините и потребите на локалното населиние и бизниси.
Граѓаните и фирмите, без да го напуштат своето место на живеење/седиште, можат да ги добијат сите даночни услуги и информации преку мобилните шалтери, да ги достават сите видови на даночни пријави, барања и сл., како и да ги подигнат сите документи што ги издава Управата за јавни приходи. 

ВОЗЕН РЕД / ЈУЛИ 2018

Број на МДШ

Општина/Место

Датум

Период (од-до)

Локација

02 Центар Жупа 4 јули од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
02 Маврово и Ростуша 6 јули од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
02 Желино 9 јули од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
02 Маврово и Ростуша 13 јули од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
02 Теарце 18 јули од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
02 Маврово и Ростуша 20 јули од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
02 Јегуновце 25 јули од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
02 Маврово и Ростуша 27 јули од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда

За возниот ред на Мобилните даночни шалтери, можете да се информирате и преку Инфо центарот 0800 33 000.

Pdf_16   Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јули 2018  (207 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија