Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Оглас бр.04/2019 за продажба на движни и недвижни ствари
Тип на отворен повик: е-Аукции Датум на објава: 11.04.2019 

За подетални информации во врска со учеството на електронските јавни аукции/слободни комерцијални продажби на движни и недвижни ствари, преземете го документот подолу и посетете го веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk
Преку веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk, можете да ги видите активните аукции, да вршите on-line разгледување и преглед на достапните аукциски производи (движни и недвижни ствари), да се пријавите и учествувате во процесот на надавање и лицитација за стварите кои се предмет на јавна аукција/продажба.
За да учествувате на е-аукциите на УЈП, единствено што треба да направите е да се регистрирате како корисник на http://e-aukcii.ujp.gov.mk повеќе>>>

Pdf_16   Оглас бр.04/2019 за продажба на движни и недвижни ствари  (406 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија