Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Возен ред на мобилни даночни шалтери / Септември 2019
Тип на отворен повик: Мобилен даночен шалтер Датум на објава: 02.09.2019 

Користете ги даночните услуги на „Мобилните даночни шалтери“. Со четири специјално опремени комбиња, даночниците секој месец ги посетуваат населените места каде Управата нема постојани даночни канцеларии, како и локации кои дополнително можат да се утврдат во соработка со општините и потребите на локалното населиние и бизниси.
Граѓаните и фирмите, без да го напуштат своето место на живеење/седиште, можат да ги добијат сите даночни услуги и информации преку мобилните шалтери, да ги достават сите видови на даночни пријави, барања и сл., како и да ги подигнат сите документи што ги издава Управата за јавни приходи. 

ВОЗЕН РЕД / СЕПТЕМВРИ 2019

Број на МДШ

Општина/Место

Датум

Период (од-до)

Локација

02 Дебреште 05 септември од 10.00 до 14.00 часот во центарот на селото
02 Кривогаштани 11 септември од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
03 Карбинци 12 септември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Зрновци 16 септември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Облешево 17 септември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Житоше 18 септември од 10.00 до 14.00 часот во центарот на селото
03 Лозово 19 септември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Ранковце 20 септември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
04 Маврово и Ростуше 20 септември од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
03 Липково 24 септември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Старо Нагоричане 26 септември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Обршани 27 септември од 10.00 до 14.00 часот во центарот на селото
04 Маврово и Ростуше 27 септември од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда

За возниот ред на Мобилните даночни шалтери, можете да се информирате и преку Инфо центарот 0800 33 000 или 02/3253 200.

Pdf_16   Превземи го документот  (90 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија