Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Возен ред на мобилни даночни шалтери / Октомври 2019
Тип на отворен повик: Мобилен даночен шалтер Датум на објава: 27.09.2019 

Користете ги даночните услуги на „Мобилните даночни шалтери“. Со четири специјално опремени комбиња, даночниците секој месец ги посетуваат населените места каде Управата нема постојани даночни канцеларии, како и локации кои дополнително можат да се утврдат во соработка со општините и потребите на локалното населиние и бизниси.
Граѓаните и фирмите, без да го напуштат своето место на живеење/седиште, можат да ги добијат сите даночни услуги и информации преку мобилните шалтери, да ги достават сите видови на даночни пријави, барања и сл., како и да ги подигнат сите документи што ги издава Управата за јавни приходи. 

ВОЗЕН РЕД / ОКТОМВРИ 2019

Број на МДШ

Општина/Место

Датум

Период (од-до)

Локација

02 Дебреште 02 октомври од 10.00 до 14.00 часот во центарот на селото
03 Зрновци 07 октомври од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Кривогаштани 08 октомври од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
03 Облешево 08 октомври од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Липково 15 октомври од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Житоше 16 октомври од 10.00 до 14.00 часот во центарот на селото
03 Лозово 17 октомври од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Ранковце 18 октомври од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Старо Нагоричане 21 октомври од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Обршани 22 октомври од 10.00 до 14.00 часот во центарот на селото
03 Карбинци 28 октомври од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Лажани 30 октомври од 10.00 до 14.00 часот во центарот на селото

За возниот ред на Мобилните даночни шалтери, можете да се информирате и преку Инфо центарот 0800 33 000 или 02/3253 200.

Pdf_16   Возен ред на мобилни даночни шалтери / Октомври 2019  (88 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија