Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Возен ред на мобилни даночни шалтери / Февруари 2020
Тип на отворен повик: Мобилен даночен шалтер Датум на објава: 31.01.2020 

Користете ги даночните услуги на „Мобилните даночни шалтери“. Со четири специјално опремени комбиња, даночниците секој месец ги посетуваат населените места каде Управата нема постојани даночни канцеларии, како и локации кои дополнително можат да се утврдат во соработка со општините и потребите на локалното населиние и бизниси.
Граѓаните и фирмите, без да го напуштат своето место на живеење/седиште, можат да ги добијат сите даночни услуги и информации преку мобилните шалтери, да ги достават сите видови на даночни пријави, барања и сл., како и да ги подигнат сите документи што ги издава Управата за јавни приходи. 

ВОЗЕН РЕД / ФЕВРУАРИ 2020

Број на МДШ

Општина/Место

Датум

Период (од-до)

Локација

02 Дебреште 03 февруари од 10.00 до 14.00 часот во центарот на селото
04 Желино 03 февруари од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
04 Врапчиште 04 февруари од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
04 Јегуновце 05 февруари од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
03 Карбинци 06 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Кривогаштани 07 февруари од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
03 Македонска Каменица 07 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
04 Маврово и Ростуше 07 февруари од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
03 Липково 10 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
04 Желино 10 февруари од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
03 Облешево 11 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
04 Теарце 11 февруари од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
04 Јегуновце 12 февруари од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
02 Житоше 13 февруари од 10.00 до 14.00 часот во центарот на селото
03 Ранковце 13 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
04 Центар Жупа 13 февруари од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
04 Маврово и Ростуше 14 февруари од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
03 Старо Нагоричане 17 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
04 Желино 17 февруари од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
04 Теарце 18 февруари од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
04 Јегуновце 19 февруари од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
02 Обршани 20 февруари од 10.00 до 14.00 часот во центарот на селото
03 Лозово 20 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
04 Центар Жупа 20 февруари од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
03 Зрновци 21 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
04 Маврово и Ростуше 21 февруари од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
02 Лажани 25 февруари од 10.00 до 14.00 часот во центарот на селото
04 Врапчиште 25 февруари од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
04 Центар Жупа 27 февруари од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
02 Кривогаштани 28 февруари од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
04 Маврово и Ростуше 28 февруари од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда

За возниот ред на Мобилните даночни шалтери, можете да се информирате и преку Инфо центарот 0800 33 000 или 02/3253 200.

Pdf_16   Возен ред на мобилни даночни шалтери / Февруари 2020  (92 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија