Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Возен ред на мобилни даночни шалтери / Март 2020
Тип на отворен повик: Мобилен даночен шалтер Датум на објава: 28.02.2020 

Користете ги даночните услуги на „Мобилните даночни шалтери“. Со четири специјално опремени комбиња, даночниците секој месец ги посетуваат населените места каде Управата нема постојани даночни канцеларии, како и локации кои дополнително можат да се утврдат во соработка со општините и потребите на локалното населиние и бизниси.
Граѓаните и фирмите, без да го напуштат своето место на живеење/седиште, можат да ги добијат сите даночни услуги и информации преку мобилните шалтери, да ги достават сите видови на даночни пријави, барања и сл., како и да ги подигнат сите документи што ги издава Управата за јавни приходи. 

ВОЗЕН РЕД / МАРТ 2020

Број на МДШ

Општина/Место

Датум

Период (од-до)

Локација

02 Дебреште 02 март од 10.00 до 14.00 часот во центарот на селото
04 Желино 02 март од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
04 Врапчиште 03 март од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
04 Јегуновце 04 март од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
03 Македонска Каменица 06 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
04 Маврово и Ростуше 06 март од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
04 Желино 09 март од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
03 Облешево 10 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
04 Теарце 10 март од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
02 Кривогаштани 11 март од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
04 Јегуновце 11 март од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
03 Ранковце 12 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
04 Центар Жупа 12 март од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
04 Маврово и Ростуше 13 март од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
02 Житоше 16 март од 10.00 до 14.00 часот во центарот на селото
03 Липково 16 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
04 Желино 16 март од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
04 Теарце 17 март од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
04 Јегуновце 18 март од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
03 Лозово 19 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Обршани 20 март од 10.00 до 14.00 часот во центарот на селото
04 Карбинци 20 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
04 Маврово и Ростуше 20 март од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
03 Старо Нагоричане 23 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Лажани 24 март од 10.00 до 14.00 часот во центарот на селото
04 Врапчиште 24 март од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
04 Центар Жупа 26 март од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
03 Зрновци 27 март од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
04 Маврово и Ростуше 27 март од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
02 Кривогаштани 30 март од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда

За возниот ред на Мобилните даночни шалтери, можете да се информирате и преку Инфо центарот 0800 33 000 или 02/3253 200.

Pdf_16   Возен ред на мобилни даночни шалтери / Март 2020  (91 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија