Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Возен ред на мобилни даночни шалтери / Април 2023
Тип на отворен повик: Мобилен даночен шалтер Датум на објава: 03.04.2023 

Користете ги даночните услуги на „Мобилните даночни шалтери“. Со четири специјално опремени комбиња, даночниците секој месец ги посетуваат населените места каде Управата нема постојани даночни канцеларии, како и локации кои дополнително можат да се утврдат во соработка со општините и потребите на локалното населиние и бизниси.
Граѓаните и фирмите, без да го напуштат своето место на живеење/седиште, можат да ги добијат сите даночни услуги и информации преку мобилните шалтери, да ги достават сите видови на даночни пријави, барања и сл., како и да ги подигнат сите документи што ги издава Управата за јавни приходи. 

ВОЗЕН РЕД / АПРИЛ 2023

Број на МДШ

Општина/Место

Датум

Период (од-до)

Локација

03 Облешево 11.04.2023 од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Ранковце 19.04.2023 од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Карбинци 25.04.2023 од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Македонска Каменица 28.04.2023 од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда

За возниот ред на Мобилните даночни шалтери, можете да се информирате и преку Инфо центарот 0800 33 000 или 02/3253 200.

Pdf_16   Возен ред на мобилни даночни шалтери / Април 2023  (93 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија