Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Возен ред на мобилни даночни шалтери / Октомври 2023
Тип на отворен повик: Мобилен даночен шалтер Датум на објава: 29.09.2023 

Користете ги даночните услуги на „Мобилните даночни шалтери“. Со специјално опремени комбиња, даночниците секој месец ги посетуваат населените места каде Управата нема постојани даночни канцеларии, како и локации кои дополнително можат да се утврдат во соработка со општините и потребите на локалното населиние и бизниси.
Граѓаните и фирмите, без да го напуштат своето место на живеење/седиште, можат да ги добијат сите даночни услуги и информации преку мобилните шалтери, да ги достават сите видови на даночни пријави, барања и сл., како и да ги подигнат сите документи што ги издава Управата за јавни приходи. 

ВОЗЕН РЕД / ОКТОМВРИ 2023

Број на МДШ

Општина/Место

Датум

Период (од-до)

Локација

03 Старо Нагоричане 05.10.2023 од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Зрновци 10.10.2023 од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Липково 19.10.2023 од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Лозово 27.10.2023 од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
Pdf_16   Возен ред на мобилни даночни шалтери / Октомври 2023  (92 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија