Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јануари 2024
Тип на отворен повик: Мобилен даночен шалтер Датум на објава: 02.01.2024 

Користете ги даночните услуги на „Мобилните даночни шалтери“. Со специјално опремени комбиња, даночниците секој месец ги посетуваат населените места каде Управата нема постојани даночни канцеларии, како и локации кои дополнително можат да се утврдат во соработка со општините и потребите на локалното населиние и бизниси.
Граѓаните и фирмите, без да го напуштат своето место на живеење/седиште, можат да ги добијат сите даночни услуги и информации преку мобилните шалтери, да ги достават сите видови на даночни пријави, барања и сл., како и да ги подигнат сите документи што ги издава Управата за јавни приходи. 

ВОЗЕН РЕД / ЈАНУАРИ 2024

Број на МДШ

Општина/Место

Датум

Период (од-до)

Локација

03 Облешево 10.01.2024 од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Ранковце 17.01.2024 од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Карбинци 24.01.2024 од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Македонска Каменица 30.01.2024 од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
Pdf_16   Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јануари 2024  (88 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија