Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Оглас бр.07/2011 за продажба на движни и недвижни ствари
Тип на отворен повик: е-Аукции Датум на објава: 12.10.2011 

За подетални информации во врска со учеството на јавните аукции/слободните комерцијални продажби на движни и недвижни ствари, преземете го документот.

Pdf_16   Превземи го документот  (490 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија