Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Возен ред на мобилни даночни шалтери / Декември 2012
Тип на отворен повик: Мобилен даночен шалтер Датум на објава: 29.11.2012 

Од 1 ноември 2012 година, даночните услуги се достапни и преку „Мобилните даночни шалтери“ - три специјално опремени комбиња како даночни канцеларии, со кои даночниците ќе ги посетуваат населените места каде Управата нема постојани даночни канцеларии, како и локации кои дополнително можат да се утврдат во соработка со општините и потребите на локалното населиние и бизниси.
Граѓаните и фирмите, без да го напуштат своето место на живеење/седиште, можат да ги добијат сите даночни услуги и информации преку мобилните шалтери, да ги достават сите видови на даночни пријави, барања и сл., како и да ги подигнат сите документи што ги издава Управата за јавни приходи.

 

ВОЗЕН РЕД / ДЕКЕМВРИ 2012
Број на МДШ Општина/Место Датум Период (од-до) Локација
01 Аеродром 3 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Бучин 3 декември од 10.00 до 12.00 часот пред Дом на култура
02 Ивањевци 3 декември од 12.30 до 15.00 часот пред амбуланта
01 Драчево 4 декември од 10.00 до 15.00 часот пред МЗ Драчево
02 Ропотово 4 декември од 10.00 до 12.00 часот во центарот на селото
02 Дебреште 4 декември од 12.30 до 14.30 часот пред општинска зграда
03 Зрновце 4 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Кривогаштани 5 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Конче 5 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Долнени 6 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Лозово 6 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Добрушево 7 декември од 10.00 до 12.30 часот пред поштата
02 Тополчани 7 декември од 13.00 до 15.30 часот пред поштата
03 Старо Нагоричане 7 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Аеродром 10 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Бучин 10 декември од 10.00 до 12.00 часот пред Дом на култура
02 Ивањевци 10 декември од 12.30 до 15.00 часот пред амбуланта
01 Aрачиново 11 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Ропотово 11 декември од 10.00 до 12.00 часот во центарот на селото
02 Дебреште 11 декември од 12.30 до 14.30 часот во центарот на селото
02 Зрновци 11 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Кривогаштани 12 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Чашка 12 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Долнени 13 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Лозово 13 декември од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
01 Центар 14 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Житоше 14 декември од 09.30 до 11.30 часот во центарот на селото
02 Лажани 14 декември од 10.00 до 15.00 часот во центарот на селото
01 Аеродром 17 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Пласница 17 декември од 10.00 до 15.00 часот во центарот на селото
03 Карбинци 17 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Зелениково 18 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Зајас 18 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Центар Жупа 19 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Конче 19 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Осломеј 20 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Лозово 20 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Бутел 21 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Другово 21 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Старо Нагоричане 21 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Аеродром 24 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Теарце 24 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Карбинци 24 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Петровец 25 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Јегуновце 25 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Зрновци 25 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Желино 26 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Зајас 27 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Лозово 27 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Центар Жупа 28 декември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда


За возниот ред на Мобилните даночни шалтери, можете да се информирате и преку Инфо центарот 0800 33 000.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија