Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јануари 2013
Тип на отворен повик: Мобилен даночен шалтер Датум на објава: 26.12.2012 

Користете ги даночните услуги на „Мобилните даночни шалтери“. Со трите специјално опремени комбиња, даночниците секој месец ги посетуваат населените места каде Управата нема постојани даночни канцеларии, како и локации кои дополнително можат да се утврдат во соработка со општините и потребите на локалното населиние и бизниси.
Граѓаните и фирмите, без да го напуштат своето место на живеење/седиште, можат да ги добијат сите даночни услуги и информации преку мобилните шалтери, да ги достават сите видови на даночни пријави, барања и сл., како и да ги подигнат сите документи што ги издава Управата за јавни приходи.

 

ВОЗЕН РЕД / ЈАНУАРИ 2013
Број на МДШ Општина/Место Датум Период (од-до) Локација
01 Сопиште 8 јануари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Теарце 9 јануари од 10.00 до 12.00 часот пред општинска зграда
02 Јегуноце 9 јануари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Желино 10 јануари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Лозово 10 јануари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Ѓорче Петров 11 јануари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Центар Жупа 11 јануари од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
01 Аеродром 14 јануари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Карамани 14 јануари од 10.00 до 12.00 часот во центарот на селото
02 Долно Оризари 14 јануари од 12.30 до 15.00 часот во центарот на селото
02 Ропотово 15 јануари од 10.00 до 12.00 часот во центарот на селото
02 Дебреште 15 јануари од 12.30 до 14.30 часот во центарот на селото
03 Зрновци 15 јануари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Кривогаштани 16 јануари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Долнени 17 јануари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Лозово 17 јануари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Драчево 18 јануари од 10.00 до 15.00 часот пред МЗ Драчево
02 Житоше 18 јануари од 10.00 до 12.30 часот во центарот на селото
02 Лажани 18 јануари од 13.00 до 15.00 часот во центарот на селото
03 Старо Нагоричане 18 јануари од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
01 Зелениково 21 јануари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Карамани 21 јануари од 10.00 до 12.00 часот во центарот на селото
02 Долно Оризари 21 јануари од 12.30 до 15.00 часот во центарот на селото
03 Карбинци 21 јануари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Ропотово 22 јануари од 10.00 до 12.00 часот во центарот на селото
02 Дебреште 22 јануари од 12.30 до 14.30 часот во центарот на селото
03 Зрновци 22 јануари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Кривогаштани 23 јануари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Чашка 23 јануари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Долнени 24 јануари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Конче 24 јануари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Бутел 25 јануари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Житоше 25 јануари од 10.00 до 12.30 часот во центарот на селото
02 Лажани 25 јануари од 13.00 до 15.00 часот во центарот на селото
01 Арачиново 28 јануари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Карамани 28 јануари од 10.00 до 12.00 часот во центарот на селото
02 Долно Оризари 28 јануари од 12.30 до 15.00 часот во центарот на селото
03 Карбинци 28 јануари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Ропотово 29 јануари од 10.00 до 12.00 часот во центарот на селото
02 Дебреште 29 јануари од 12.30 до 14.30 часот во центарот на селото
03 Зрновци 29 јануари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Кривогаштани 30 јануари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Долнени 31 јануари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда


За возниот ред на Мобилните даночни шалтери, можете да се информирате и преку Инфо центарот 0800 33 000.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија