Memorandum_mk
Отворени Повици


 

 

Наслов Датум на објава Тип
Листа на должници бр.11/2023 за долгови доспеани до 31.07.2023 година и неплатени до 31.10.2023 година 10.11.2023 Листа на должници
Листа на должници бр.10/2023 за долгови доспеани до 30.06.2023 година и неплатени до 30.09.2023 година 10.10.2023 Листа на должници
Оглас бр.08/2023 за продажба на движни и недвижни ствари 09.10.2023 е-Аукции
Јавна објава за уредно доставување на решенија по поднесени барања за прекршочна постапка 06.10.2023 Јавна објава
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Октомври 2023 29.09.2023 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на опомени на даночен гарант за плаќање на неплатен долг 22.09.2023 Јавна објава
Јавна објава за уредно доставување на решенија по поднесени барања за прекршочна постапка 22.09.2023 Јавна објава
Јавна објава за уредно доставување на известувања и решенија за сторен прекршок за правните лица и одговорните лица/физички лица 20.09.2023 Јавна објава
Оглас бр.07/2023 за продажба на движни и недвижни ствари 18.09.2023 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Септември 2023 12.09.2023 Мобилен даночен шалтер
Листа на должници бр.09/2023 за долгови доспеани до 31.05.2023 година и неплатени до 31.08.2023 година 07.09.2023 Листа на должници
Листа на должници бр.08/2023 за долгови доспеани до 30.04.2023 и неплатени до 31.07.2023 година 10.08.2023 Листа на должници
Јавна објава за уредно доставување на Известување по барање за поведување на прекршочна постапка за правни лица и одговорни лица/физички лица 09.08.2023 Јавна објава
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Август 2023 31.07.2023 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на известувања по поднесени барања за прекршочна постапка 14.07.2023 Јавна објава
Листа на должници бр.07/2023 за долгови доспеани до 31.03.2023 и неплатени до 30.06.2023 година 10.07.2023 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јули 2023 03.07.2023 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на решенија по поднесени барања за прекршочна постапка 16.06.2023 Јавна објава
Оглас бр.06/2023 за продажба на движни и недвижни ствари 14.06.2023 е-Аукции
Листа на должници бр.06/2023 за долгови доспеани до 28.02.2023 и неплатени до 30.05.2023 година 09.06.2023 Листа на должници
Јавна објава за уредно доставување на записници за сторен прекршок и прекршочни платни налози за правните лица и одговорните лица/физички лица 05.06.2023 Јавна објава
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 05.06.2023 Јавна објава
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јуни 2023 01.06.2023 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.05/2023 за продажба на движни и недвижни ствари 11.05.2023 е-Аукции
Листа на должници бр.05/2023 за долгови доспеани до 31.01.2023 и неплатени до 30.04.2023 година 10.05.2023 Листа на должници
Јавна објава за уредно доставување на решенија за сторен прекршок и одговорни лица/физички лица 09.05.2023 Јавна објава
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Мај 2023 02.05.2023 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на Известувања по барање за поведување на прекршочна постапка за правни лица и одговорни лица/физички лица 27.04.2023 Јавна објава
Јавна објава за уредно доставување на известувања по поднесени барања за прекршочна постапка 27.04.2023 Јавна објава
Оглас бр.04/2023 за продажба на движни и недвижни ствари 10.04.2023 е-Аукции
Страници: 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија