Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Recnik
Радиодифузна такса
1.Како се регистрира физичко лице на системот е-Даноци за Радиодифузна такса? 
2.Со кои платежни картички е овозможено електронско плаќање на РДТ? 
3.Што овозможува on-line проверката за РДТ? 
4.Преку која апликација за мобилен телефон може да се врши увид во евиденцијата за РДТ? 
5.Што е потребно да се преземе кога доаѓаат две решенија во исто семејно домаќинство? 
6.Како се врши исправка/ажурирање на адресните податоци за РДТ? 
7.Што е потребно да се преземе кога членовите од семејното домаќинство ќе ги платат двете решенија за РДТ, а истите живеат на иста адреса? 
8.Како се врши предвремено плаќање за повеќе месеци на радиодифузна такса? 
9.Кој е рокот за плаќање на РДТ? 
10.Дали има камата за задоцнето плаќање на РДТ? 
11.На кој начин може да се плати РДТ? 
12.Како се добива дупликат/копие од решение за РДТ? 
13.Која е адресата на Даночниот шалтер за РДТ, кој се наоѓа во зградата на Македонска радиотелевизија? 
14.Кој е телефонскиот број на Даночниот шалтер за РДТ, кој се наоѓа во зградата на Македонска радиотелевизија? 
15.Кое е работното време на Даночниот шалтер за РДТ, кој се наоѓа во зградата на Македонска радиотелевизија? 
16.Како се плаќа РДТ со траен налог? 
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија