Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Recnik
Преглед на даночен обврзник
ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ ПОДАТОЦИ
Назив Друштво за производство трговија и услуги СА ТРА ДОО експорт импорт Илинден
Правна форма ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ 
Дејност Одржување и поправка на моторни возила 
ЕДБ MK4030993203786
Матичен број 4589246
Жиро сметка 000300000000705226
Депонент банка КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ 
Адреса УЛ.12 6  
Место ИЛИНДЕН
Телефон 091/752-068  
Факс 091/752-068  

Пристап до повеќе информации

Пристап до повеќе податоци им е овозможен само на одредени државни институции. За да добиете пристап до повеќе информации најавете се со Вашето корисничко име и лозинка.


Најава во системот
Корисник
Лозинка
 

 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија