Memorandum_mk
Преглед на даночен обврзник
ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ ПОДАТОЦИ
Назив Душтво за советување, услуги и организирање на настани ГЛОБАЛ МЕДИА ГРОУП ДООЕЛ Скопје
Правна форма Д.О.О.Е.Л. ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ НА ЕДНО ЛИЦЕ 
Дејност Дејности на советување во врска со работењето и останато управување 
ЕДБ MK4057019545748
Матичен број 7354894
Жиро сметка 000210073548940186
Депонент банка НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ 
Адреса БУЛЕВАР 8-ми СЕПТЕМВРИ 13  
Место СКОПЈЕ-КАРПОШ
Телефон 078 248 606  
Факс  

Пристап до повеќе информации

Пристап до повеќе податоци им е овозможен само на одредени државни институции. За да добиете пристап до повеќе информации најавете се со Вашето корисничко име и лозинка.


Најава во системот
Корисник
Лозинка
 

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија