Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Recnik
Пријавете ги приходите од имот и имотни права!
Доколку поседувате станбен или деловен простор, гаража, земјиште, викендица, опрема, превозни средства или друг вид на имот и истиот го издавате под закуп (кирија) или подзакуп, задолжително поднесете даночна пријава до Управата за јавни приходи. Откако ќе склучите Договор за закуп, прво што треба да направите е да пријавите во УЈП дека сте отпочнале да остварувате приходи од вашиот имот и имотни права... Регистрирајте се за ДДВ доколку како граѓанин остварувате над 1 милион денари од издавање на движен или недвижен имот под закуп...
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија