Memorandum_mk
Е-ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК (2017)
Новите електронски услуги за Персонален данок овозможуваат во целост поедноставување на постапките и намалување на административниот товар за пријавување и плаќање на данокот од страна на фирмите и на граѓаните...
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија