Memorandum_mk
ЗАКАЖИ СРЕДБА СО ДАНОЧЕН АГЕНТ (2017)
Новата услуга на УЈП „Закажи средба” ви овозможува на брз и едноставен начин да остварите контакт со соодветниот даночен агент, а со цел користење на следните услуги...
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија