Memorandum_mk
Примена на механизам за пренесување на даночна обврска (Reverse charge механизам) 2019
Преку оваа брошура можете да се информирате за општите правила и информации кои се однесуваат на примена на механизамот за пренесување на даночна обврска за данокот на додадена вредност
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија