Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Спогодба меѓу Македонската влада и Владата на Кралството Холандија за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискалната евазија по однос на данокот од доход и данокот на имот
Име: Спогодба меѓу Македонската влада и Владата на Кралството Холандија за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискалната евазија по однос на данокот од доход и данокот на имот
Објава: Службен весник на РМ, бр.13/1999
Важи од: 01.01.2000 

Спогодба меѓу Македонската влада и Владата на Кралството Холандија за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискалната евазија по однос на данокот од доход и данокот на имот

Pdf_16   Превземи го документот  (171 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија