Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Упатство за односи со јавноста и комуникација со медиуми
Име: Упатство за односи со јавноста и комуникација со медиуми
Објава: УЈП-ОЈ-У.2-01/1
Важи од: 22.01.2014 

Со ова упатство се пропишува начинот на остварување на комуникацијата со средствата за јавно информирање (медиуми) и односите со јавноста на Управата за јавни приходи (УЈП).

Pdf_16   Превземи го документот  (90 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија