Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Закон за регистрирање на готовински плаќања
Име: Закон за регистрирање на готовински плаќања
Објава: Службен весник на РМ, бр.31/01...,98/2019
Важи од: 29.05.2019 

Со овој закон се уредува воведување и користење на фискален систем на опрема за регистрирање на готовински плаќања.

Pdf_16   Превземи го документот  (168 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија