Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Упатство за спречување на перење пари и финансирање на тероризам за казина
Име: Упатство за спречување на перење пари и финансирање на тероризам за казина
Објава: УЈП-ДИ-У.2-02/1
Важи од: 14.04.2014 

Со ова Упатство се утврдува постапката за превентивно делување за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам кај приредувачите на игри на среќа / казината, улогата на приредувачите на игри на среќа (казината) во раното препознавање и пријавување на сомнителните активности / транскации.

Pdf_16   Превземи го документот  (130 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија