Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Име: Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Објава: Службен весник на РМ, бр.184/13...132/17
Важи од: 20.09.2017 

Со овој закон се уредуваат правата, обврските и одговорноста на радиодифузерите, давателите на аудиовизуелните медиумски услуги по барање и операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои ги емитуваат или реемитуваат програмските сервиси на радиодифузерите.

Pdf_16   Превземи го документот  (604 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија