Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Упатство за користење на електронски сервиси за радиодифузна такса
Име: Упатство за користење на електронски сервиси за радиодифузна такса
Објава: УЈП-ИТ-У.2-04/1 (Веб страница на УЈП)
Важи од: 02.07.2014 

Ова Упатство има за цел да обезбеди јасни насоки за обврзниците на РДТ (правни лица, вршители на дејност, физички лица) за постапката на регистрација и користење на поединечните услуги достапни преку електронските сервиси за РДТ на Управата за јавни приходи.

Pdf_16   Превземи го документот  (597 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија