Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Упатство за користење Е-даноци
Име: Упатство за користење Е-даноци
Објава: 10.07.2014
Важи од: 14.01.2014 

Постапката за регистрација, начинот на електронско пополнување на формулари, вршењето на преглед и другите функционалности на системот е-Даноци https://etax-fl.ujp.gov.mk, се детално опишани во Упатството, кое ќе ви помогне за успешна најавување и користење на електронските даночни услуги на Управата за јавни приходи.

 

Document   Превземи го документот  (4 MB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија