Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за начинот на утврдувањето на техничката исправност на автоматите за игри на среќа и формата и содржината на уверението за техничка исправност на автоматите за игри на среќа
Име: Правилник за начинот на утврдувањето на техничката исправност на автоматите за игри на среќа и формата и содржината на уверението за техничка исправност на автоматите за игри на среќа
Објава: Службен весник на РМ, бр.41/14
Важи од: 28.02.2014 

Со овој правилник се пропишува начинот на утврдувањето на техничката исправност на автоматите за игри на среќа и формата и содржината на уверението за техничка исправност на автоматите за игри на среќа.

Pdf_16   Превземи го документот  (51 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија