Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Упатство за навремено исполнување на парични обврски и надзор над деловни трансакции помеѓу економски оператори од приватен сектор
Име: Упатство за навремено исполнување на парични обврски и надзор над деловни трансакции помеѓу економски оператори од приватен сектор
Објава: УЈП-ДИ-У.2-03/2 (Веб страница на УЈП)
Важи од: 02.01.2015 

Наскоро....

Document   Превземи го документот  (181 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија