Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Упатството за подесување на клиентската околина
Име: Упатството за подесување на клиентската околина
Објава:
Важи од: 25.11.2014 

Техничките предуслови за користење на системот е-Даноци https://etax-fl.ujp.gov.mk, се детално опишани во „Упатството за подесување на клиентската околина", кое ќе ви помогне за успешна најавување и користење на електронските даночни услуги на Управата за јавни приходи.

Document   Превземи го документот  (1 MB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија