Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за образецот на пријавата за заверка на парагон блок и итна сметководствена книга
Име: Правилник за образецот на пријавата за заверка на парагон блок и итна сметководствена книга
Објава: Службен весник на РМ, бр. 61/16
Важи од: 08.04.2016 

Со овој правилник се пропишува образецот на пријавата за заверка на парагон блок и итна сметководствена книга.

Pdf_16   Превземи го документот  (23 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија