Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор
Име: Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор
Објава: Службен весник на РМ, бр.46/16
Важи од: 16.03.2016 

Со овој правилник се пропишува заштитеното внатрешно пријавување во институциите
во јавниот сектор.

Pdf_16   Превземи го документот  (91 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија