Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на барањето за паушално плаќање на данокот на личен доход
Име: Правилник за формата и содржината на барањето за паушално плаќање на данокот на личен доход
Објава: Службен весник на РСМ, бр.89/19
Важи од: 07.05.2019 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за паушално плаќање на данокот на личен доход.

Pdf_16   Превземи го документот  (23 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија