Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Уредба со законска сила за примена на Законот за данокот на личен доход за време на вонредна состојба
Име: Уредба со законска сила за примена на Законот за данокот на личен доход за време на вонредна состојба
Објава: “Службен весник на РСМ“, број 79/2020 и 169/2020
Важи од: 22.06.2020 

Уредбата го регулира ослободувањето од плаќање на  износот на аконтации на данокот на личен доход за обврзниците кои остваруваат доход од самостојна дејност за време на траење на вонредната состојба предизвикана од COVID-19 вирусот.

Pdf_16   Уредба со законска сила за примена на Законот за данокот на личен доход за време на вонредна состојба   (36 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија