Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Уредба со Законска сила за примена на законот за данокот на добивка за време на вонредна состојба
Име: Уредба со Законска сила за примена на законот за данокот на добивка за време на вонредна состојба
Објава: “Службен весник на РСМ“, број 79/2020 и 169/2020
Важи од: 22.06.2020 

Со оваа Уредба се пропишува ослободувањето од плаќање на износот на аконтациите на данокот на добивка за време на траење на вонредна состојба.

Pdf_16   Уредба со Законска сила за примена на законот за данокот на добивка за време на вонредна состојба  (32 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија