Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Уредба со законска сила за примена на ЗДДВ за време на вонредна состојба
Име: Уредба со законска сила за примена на ЗДДВ за време на вонредна состојба
Објава: Службен весник на РСМ, бр.82/20,102/20,108/20 и 128/20
Важи од: 18.05.2020 

 

 

Pdf_16   Превземи го документот  (38 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија