Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Закон за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено -економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, за месеците октомври, ноември и декември 2020 година
Име: Закон за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено -економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, за месеците октомври, ноември и декември 2020 година
Објава: Закон за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено -економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, за месеците октомври, ноември и декември 2020 година
Важи од: 09.11.2020 

Со овој закон се уредуваат условите и постапките за добивање на финансиска поддршка на работодавачите погодени од зфравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, за месеците октомври, ноември и декември 2020 година.

Pdf_16   Закон за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено -економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, за месеците октомври, ноември и декември 2020 година  (67 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија