Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Одлука за одобрување средства од Буџетот на РСМ за 2021
Име: Одлука за одобрување средства од Буџетот на РСМ за 2021
Објава: Службен весник на РСМ, бр.84/21 од 16.04.2021
Важи од: 16.04.2021 

Со оваа одлука се одобруваат средства во износ од 184.500.000,00 денари на спортските субјекти на кои им е издаден ваучер согласно Законот за спорт за 2021 година

Pdf_16   Одлука за одобрување средства од Буџетот на Република С.Македонија за 2021  (27 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија