Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Закон за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено -економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, за исплата на плати за месеците февруари и март 2021 година
Име: Закон за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено -економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, за исплата на плати за месеците февруари и март 2021 година
Објава: Службен весник на РСМ, бр. 85/21 од 19.04.2021
Важи од: 19.04.2021 

Со овој закон се уредуваат условите и постапките за добивање на финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите на работниците за месеците февруари и март 2021 година.

Pdf_16   Закон за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено -економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, за исплата на плати за месеците февруари и март 2021 година  (66 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија