Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за спроведување за законот за данок на додадена вредност
Име: Правилник за спроведување за законот за данок на додадена вредност
Објава: Службен весник на РСМ, број 65/99...111/19
Важи од: 01.06.2019 

Овој правилник дава појаснување по однос на примената на одредбите од Законот за данок на додадена вредност.

Pdf_16   Превземи го документот  (86 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија