Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за начинот на депонирање и исплата на средства наменети за фондот на добивки
Име: Правилник за начинот на депонирање и исплата на средства наменети за фондот на добивки
Објава: Службен весник на Р.М; број 42/01
Важи од: 28.05.2001 

Со овој правилник се пропишува начинот на депонирање и исплата на средствата наменети за фондот на добивки што приредувачите на игри на среќа ги депонираат на посебна сметка се до нивната целосна исплата.

Pdf_16   Превземи го документот  (97 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија