Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Договор помеѓу Република Македонија и Република Хрватска за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал
Име: Договор помеѓу Република Македонија и Република Хрватска за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал
Објава: Службен весник на РМ, бр.17/1995
Важи од: 01.01.1997 

Договор помеѓу Република Македонија и Република Хрватска за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал

Pdf_16   Превземи го документот  (116 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија