Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Договор меѓу Владата на Република Македонија и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот од капитал
Име: Договор меѓу Владата на Република Македонија и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот од капитал
Објава: Службен весник на РМ, бр.8/1997
Важи од: 01.01.1998 

Договор меѓу Владата на Република Македонија и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот од капитал

Pdf_16   Превземи го документот  (92 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија